Małopolska

Małopolska Szlaki Architektury Drewnianej w Małopolsce są przepiękne. Wystarczy, że uzmysłowimy sobie, że małopolskie szlaki to 252 obiekty, 125 kościołów, 49 cerkwi, 30 budynków, do tego 23 zespołów zabudowań, 16 pięknych muzeów i 9 skansenów. Małopolski Szlak Architektury Drewnianej jest piękny. Tworzą go najpiękniejsze i najciekawsze obiekty. Szlak jest mocno urozmaicony. Te wszystkie kościoły, cerkwie, drewniane wille, budynki i całe zespoły zabudowań tworzą piękne szlaki turystyczne. Ludowa kultura materialna to najcenniejszy zabytek. A my możemy go zwiedzać dzięki wspaniałomyślnej inicjatywie Województwa Małopolskiego z 2001 roku. A wszystko rozpoczęło się od opracowania koncepcji. Taki szlak wymaga, bowiem odpowiedniego merytorycznego przygotowania. W następnej kolejności należało porozumieć się z sąsiadującymi województwami. Trzeba było podpisać umowy o współpracy dotyczące realizacji planu. Wstępnie zostały podpisane na okres od 2001 do 2003 roku. Na podstawie plany dojazd do wszystkich obiektów został oznaczony drogowymi znakami umożliwiającymi łatwiejszy dojazd. Dodatkowo wszystkie obiekty zostały oznakowane tabliczkami. Inicjatywa okazała się bardzo trafna. Ponieważ już w 2003 roku zostały wyróżnione cztery kościoły. To wyróżnienie polega na tym, że te cztery kościoły zostały wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. To jest niebywałe wyróżnienie. A na listę dziedzictwa naturalnego i kulturowego zostały wpisane: Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej, Kościół pw. Św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, Kościół pw. Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. Jest to naprawdę bardzo duże wyróżnienie, ale i wielka możliwość dla całego kraju oraz województwa. W 2013 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO zostały dopisane kolejne obiekty. Oczywiście te obiekty bezpośrednio wchodzą w skład szlaku. Dopisane do tego zostały cztery Cerkwie. Na szlaku to: Cerkiew pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach, Cerkiew św. Paraskewii w Kwiatoniu i czwarta to Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych. Cały szlak jest zadbany a w 2008 roku dodatkowo zostało poprawione wszystko to, co na samym początku koncepcji zostało zrobione. Odświeżono, więc wszystkie tabliczki, które są oznaczeniem obiektów, i uzupełnione te, których w jakimś stopniu zniknęły.