Dzieje Pszczyny

Dzieje Pszczyny Zamek w Pszczynie ma formę obronną a jego początki sięgają pierwszej połowy XV wieku. To są początki murowanego zamku, który w 1433 roku oparł się najazdowi husytów. Ta potężna budowla czworoboczna jest wybudowana w stylu gotyckim. Cały budynek składa się z dwóch budowli z wieżami, są one oba połączone murami. Tak wybudowany Zamek chroniły fosa i wał ziemny. Dla zamku przełom XV i XVI wieku był dosyć zadziwiający, ponieważ został on sprzedany przez księcia cieszyńskiego Kazimierza II. Zakupił z kolei sobie zamek możnowładca węgierski Aleksy Turzo. Był to zdecydowany koniec władzy Piastów na ziemiach pszczyńskich. Jednak Pszczynę czeka tutaj zupełnie inne oblicze, ponieważ staje się ona stolicą. Z racji tego, że utworzone zostaje Wolne Państwo Stanowe. W skład tego państwa wchodzą miasta: stolica Pszczyn, Bieruń, Mikołów, i Mysłowice, które należały do państwa do 1536 roku. Dwanaście lat później państwo pszczyńskie zmienia swojego właściciela po raz kolejny. Tym razem właścicielem zostaje wrocławski biskup Baltazar Promnitz. Promnitzowie panowali na zamku w Pszczynie w latach 1548 – 1765, za czasów ich panowania następują ogromne przekształcenia dotyczące całego zamku. Cały ten okres był poświęcony na przekształcenie gotyckiej budowli obronnej w bardzo reprezentacyjną i okazałą rezydencję renesansową. Pod koniec panowania obecnego właściciela cały zamek został rozbudowany i dobudowano trzecią część zamku. Taka przebudowa i rozbudowa obiektu przekształciła go w pałac barokowy. Kolejni właściciele, którymi byli książęta Anhalt- Kotchen- Pless, i panowali w Pszczynie oni w latach 1765 – 1846. Wznieśli oni kolejne budowle na terenie zamku a także przekształcili zwierzyniec w park. Książęca linia wygasła, jednak kolejnym władcą tych ziem stał się ich kuzyn Hans Heinrich X. To on w 1850 roku otrzymał on tytuł księcia zyskując przydomek von Pless, hrabia von Hochberg. Po nim wszystkie dobra przejął najstarszy syn Hans Heinrich XI. On był jednym z dłużej panującym władcą na zamku a w swoją pięćdziesiątą rocznicę zdobył tytuł diuka – Herzoga. To on właśnie jest odpowiedzialny za obecny kształt zamku. Dzięki niemu również dziś możemy spacerować po pięknym parku, który również został przez niego założony. Tak jak i cały kompleks pałacowy. Pszczyna zawsze cieszyła się dużą popularnością a jednymi z najbardziej znanych osobistości byli królowie pruscy, niemieccy cesarze, a przede wszystkim królewscy goście z całej Europy.