Specyficzne polskie góry

Specyficzne polskie góry Jeśli spojrzymy na wszystkie pasma górskie znajdujące się w południowo-wschodniej Polsce, to zasadniczo ich budowa jest podobna, gdyż zasadniczo zostały wypiętrzone w tym samym okresie jak zresztą całe Karpaty. Jednakże, jeśli spojrzymy na zachód, to zobaczymy całkiem inne góry, a mianowicie Sudety. Są to góry wykształcone w innym czasie i dlatego też mają odmienną budowę i odmienny charakter. Sudety zaczęły się kształtować w okresie orogenezy kaledońskiej oraz hercyńskiej, czyli odmiennie od Karpat. O ich odmienności świadczy również fakt, iż są to typowe góry zrębowe. Patrząc w przeszłość należy jednak dodać, iż po początkowym ich wypiętrzeniu zostały zniszczone przez różne czynniki zewnętrzne i pokryte przez osady różnego pochodzenia. Dopiero orogeneza alpejska sprawiła, że Sudety mogły zostać wypiętrzone. Nie nastąpiło tutaj jednak zjawisko sfałdowania, ale poszczególne części zostały potrzaskane, a tym samym każda z nich została wypiętrzona na nieco inną wysokość. Jest to jeden z tych czynników, który niewątpliwie wpływa na odmienność Sudetów. Jednakże trzeba nadmienić, że są to równie atrakcyjne z punktu widzenia turystyki góry jak całe polskie Karpaty. Podobnie jak w Karpatach, tak i w Sudetach możemy wyróżnić kilka znaczących pasm górskich, z których każde ma swoją odrębną nazwę. Tych odrębnych pasm górskich jest nawet znacznie więcej niż w Karpatach. Między innymi warto tutaj zwrócić uwagę na Karkonosze ze Śnieżką – najwyższym szczytem całych Sudetów, na specyficznie ukształtowane Góry Stołowe, na Góry Sowie, Góry Izerskie jak i wiele innych. Sudety przyciągają do siebie masę turystów, na co wpływ ma na pewno nie tylko ich specyficzne ukształtowanie i przyroda, ale również należy wskazać na rozbudowaną infrastrukturę turystyczną. Tym samym Sudety na pewno można uznać za jedno z ciekawszych miejsc w Polsce i na pewno można je uznać za bardzo atrakcyjny teren do wędrówek. Ma to oczywiście odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli w ilości turystów, którzy każdego roku w okresie letnim oraz zimowym przyjeżdżają, by właśnie tutaj wypocząć. Nasze polskie góry, jak więc łatwo zauważyć są naprawdę piękne, różnorodne i interesujące. Szukając więc idealnego miejsca na wakacje powinniśmy pomyśleć właśnie o nich – wszak dostarczą nam na pewno ogromnej ilości rozrywki.