Wawel

Wawel Położony w zakolu rzeki Wisła – Wawel, jest nie tylko świadkiem minionych epok, ale również wizytówką – Krakowa i jego jednym z najpiękniejszych pomników. Pomimo tego ze blisko 400 lat temu przestał być rezydencją władców Polski wciąż jest miejscem szczególnym. Dla obcokrajowców Kraków i Wawel to esencja polskości. Jest to żywy pomnik polskości i dawnej potęgi, który został wpisany na listę UNESCO. Osadnicze tereny, wapienne wzgórze to rejony, które zostały wybrane na siedzibę Piastów. Urokliwe wzniesienia Jury Krakowsko – Częstochowskiej i Wisła u podnóży zamku dodaje mu nieodpartego uroku. Jednak zanim Wisła na tym odcinku została uregulowana teraz był bagnisty i znajdowały się na nim liczne rozlewiska. Tak, więc warunki nie były zbyt sprzyjające jednak rządy Piastów w znacznym stopniu przyspieszyły rozwój. Kazimierz Odnowiciel zrobił Kraków stolicą Królestwa Polskiego. W tym czasie w większości podczas budowy budowli sakralnych i zamku stosowano elementy murarskie, które skutecznie zastąpiły stosowane do tej pory drzewo. Symbolem suwerennej władzy było wybudowanie kaplicy przypałacowej Rotundy Najświętszej Marii Panny. W XI w. Wzniesiono drugą katedrę – Hetmana. Również była to już budowla wznoszona z wykorzystaniem technik budowlanych. W tym czasie za sprawą Piastów powstała również pierwsza wieża warowna mieszkalna. Epoka Romańska była bogata w dalsze pracę na wzgórzu, za ich sprawą powstały kolejne budowlę. XIII w., Wprowadził do Krakowa styl gotycki. W tedy też Władysław Łokietki, jako pierwszy koronował się na Wawelu. Zapoczątkował tym samym tradycję koronowania w katedrze Wawelskiej. Równie spore zmiany na Wawelu były zasługą Kazimierza Wielkiego, który to zaczął rozbudowywać zamek w stylu gotyckim. Wzniesiono w tedy wierzę znaną dzisiaj pod nazwą Kurza Stopka. W XIV powstała trzecie katedra składająca się już z długiego prezbiterium z ambitem, chóru, korpusem nawy głównej i nowatorki system sklepień, który został w późniejszym czasie wdrożony w całym królestwie. W 1499 roku zamek został strawiony przez pożar, odbudowę rozpoczął Włoch Franciszek Florentczyk, który odbudowując jednocześnie zapoczątkował dzieła inspirowane Italią. Odbudowę rozpoczął Aleksander Jagiellończyk a ukończył Zygmunt Stary w 1535 roku. Cała budowla była, więc budowana przez różnych królów i mistrzów sztuki budowlanej ale posiada ona niezwykły polski charakter z włoskimi cechami.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes