Wawel

Wawel Położony w zakolu rzeki Wisła – Wawel, jest nie tylko świadkiem minionych epok, ale również wizytówką – Krakowa i jego jednym z najpiękniejszych pomników. Pomimo tego ze blisko 400 lat temu przestał być rezydencją władców Polski wciąż jest miejscem szczególnym. Dla obcokrajowców Kraków i Wawel to esencja polskości. Jest to żywy pomnik polskości i dawnej potęgi, który został wpisany na listę UNESCO. Osadnicze tereny, wapienne wzgórze to rejony, które zostały wybrane na siedzibę Piastów. Urokliwe wzniesienia Jury Krakowsko – Częstochowskiej i Wisła u podnóży zamku dodaje mu nieodpartego uroku. Jednak zanim Wisła na tym odcinku została uregulowana teraz był bagnisty i znajdowały się na nim liczne rozlewiska. Tak, więc warunki nie były zbyt sprzyjające jednak rządy Piastów w znacznym stopniu przyspieszyły rozwój. Kazimierz Odnowiciel zrobił Kraków stolicą Królestwa Polskiego. W tym czasie w większości podczas budowy budowli sakralnych i zamku stosowano elementy murarskie, które skutecznie zastąpiły stosowane do tej pory drzewo. Symbolem suwerennej władzy było wybudowanie kaplicy przypałacowej Rotundy Najświętszej Marii Panny. W XI w. Wzniesiono drugą katedrę – Hetmana. Również była to już budowla wznoszona z wykorzystaniem technik budowlanych. W tym czasie za sprawą Piastów powstała również pierwsza wieża warowna mieszkalna. Epoka Romańska była bogata w dalsze pracę na wzgórzu, za ich sprawą powstały kolejne budowlę. XIII w., Wprowadził do Krakowa styl gotycki. W tedy też Władysław Łokietki, jako pierwszy koronował się na Wawelu. Zapoczątkował tym samym tradycję koronowania w katedrze Wawelskiej. Równie spore zmiany na Wawelu były zasługą Kazimierza Wielkiego, który to zaczął rozbudowywać zamek w stylu gotyckim. Wzniesiono w tedy wierzę znaną dzisiaj pod nazwą Kurza Stopka. W XIV powstała trzecie katedra składająca się już z długiego prezbiterium z ambitem, chóru, korpusem nawy głównej i nowatorki system sklepień, który został w późniejszym czasie wdrożony w całym królestwie. W 1499 roku zamek został strawiony przez pożar, odbudowę rozpoczął Włoch Franciszek Florentczyk, który odbudowując jednocześnie zapoczątkował dzieła inspirowane Italią. Odbudowę rozpoczął Aleksander Jagiellończyk a ukończył Zygmunt Stary w 1535 roku. Cała budowla była, więc budowana przez różnych królów i mistrzów sztuki budowlanej ale posiada ona niezwykły polski charakter z włoskimi cechami.

Wycieczka do Turku

Wycieczka do Turku Turek jest niewielkim miastem położonym w centrum Polski. Pomimo tego, że na ternie miasta nie ma żadnych atrakcji wodnych czy też gór, nie brakuje tutaj miejsc godnych odwiedzenia. Wycieczkę tego pięknego miasta watro jest rozpoznać od jego serca, czyli samego rynku. W miejscu tym mieści się najwięcej zabytkowych kamienic pochodzących z czasów wojny. Miejsce to całkowicie odrestaurowano, dzięki czemu dziś rynek jest miejscem saperów oraz licznych spotkań towarzyskich. W sąsiedztwie rynku mieści się też wielka chluba Turku, czyli zabytkowy kościół zaprojektowany przez Mehoffera. Budowla ta jest neogotycką pozostałością po dawnych czasach, charakteryzuje się strzelistymi oknami, kształtem krzyża w podstawie budowli, oraz pięknymi witrażami. Jest to jedyny kościół w Wielkopolsce który ma tak bogatą historię . Budowla została odnowiona ale nadal ma swój pierwotny wygląd, aby zachwycać zwiedzających.