Zabytkowy park

Zabytkowy park Łódź, sporej wielkości miasto z zaskakująco dużymi pokładami zieleni. Jednak na dzień dzisiejszy tereny tego miasta to aż 33 parki, które łącznie zajmują powierzchnię ponad 500 hektarów. Jak widzimy jest to spora część miasta, jednak jest to powierzchnia bez lasów, ogródków działkowych czy też terenów zieleni miejskiej na osiedlach. Do rejestru Łódzkich zabytków zostało wpisanych aż 11 z 33 parków. Przełom powstawania parków to końcówka XIX wieku i początek XX. Największe i najcenniejsze parki, które są zlokalizowane na terenie miasta mają liczne historyczne adnotacje, zdjęcia i wpisy. Archiwum Państwowe w Łodzi jest posiadaczem najcenniejszych w swych zbiorach historycznych dokumentów dotyczących pięciu najcenniejszych parków. Dawny park Kwela jest najstarszym parkiem w Łodzi jego początki sięgają 1840 roku. Zlokalizowany on jest pomiędzy ulicą Fabryczną, Przędzalnianą a aleją Piłsudzkiego. Jego założenie i plany dotyczyły Ogrodu Spacerowego. Oczywiście pierwsze plany są w posiadania Muzeum i można je obejrzeć. Poza kilkuletnią dzierżawą terenu części parkowego, był on w pełni miejskim terenem, na którym odpoczywali robotnicy okolicznych fabryk a obecnie wszyscy mieszkańcy Łodzi. Park nie tylko zapewniał wytchnienie i wypoczynek. Ale był jednocześnie miejscem spotkań, ponieważ corocznie organizowano w nim na przykład Zielone Świątki i była to impreza, na którą przychodziła w tedy praktycznie cała Łódź. Miasto nie szczędziło swoim mieszkańcom atrakcji, dlatego rozmaite karuzele, huśtawki, widowiska a nawet i orkiestra urozmaicały czas spacerowiczom. Ten najstarszy park łódzki został jednogłośnie okrzyknięty mianem pomnika zabytków i został wpisany do rejestrów zabytków. Kolejnym łódzkim parkiem jest Park Kolejowy z 1848 roku, który zlokalizowany jest Kilińskiego, Składowej i Narutowicza. Autorem i projektantem był miejski budowniczy Hilary Majewski, który wraz z ogrodnikiem Giernotem stworzyli drugi, co do wielkości park publiczny w Łodzi. Kolejnym parkiem jest Park Mikołajewski z 1884 roku. Zlokalizowany on jest w zbiegu ulic: Tuwima, Kilińskiego i Sienkiewicza. Park Helenów swoje uroczyste otwarcie miał w 1885 roku i jest również wpisany do zabytków łódzkich. Kolejnym piątym parkiem, którego dokumentację historyczną możemy obejrzeć w muzeum jest Park Julia nowski im. Adama Mickiewicza. Zlokalizujemy go na ulicach Zgierskiej, Sowińskiego, Folwarczną, Jaworową, aleją Róż i Karlołową. Park był przeznaczony na Muzeum jednak został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej, dlatego tak ważne są dokumenty i zdjęcia, które się zachowały.